fredag 27 mars 2009

Finns det liv i rymden?

Många undrar om de finns liv i rymden. Innan teleskopet uppfanns såg planeterna ut som små ljuspricka i rymden, som rörde sig runt jorden. Galileo var den första som tittade på planeterna genom teleskop och sedan såg planeterna ut som små rondellar. Genom teleskopen såg han också att Jupiter hade fyra små månar som kretsade runt planeten. På grund av hans upptäckt konstaterade han att alla planeterna även jorden kretsade runt solen. Kyrkan hotade Galileo eftersom den ansåg att jorden låg i universums centrum.

Under 1800 talet blev teleskop kraftigare och sedan blev det möjligt att titta på planeternas ytor. En astronom som heter Schiaparelli studerade Mars och påpekade hav och linjer som såg ut som vad han kallade ”canali”, det betyder kanaler. Samtidigt observerades att planetens norra och södra poler var täckta av is som växte och krympte under året. På grund av denna upptäckter trodde man att det kanske fanns ett slags människor som bodde på Mars.

Under 1900 talet byggde astronomer jättestora teleskop. Den första monterades på Mount Wilson år 1908 och dess spegel är 1,5 meter i diameter. Några större teleskop byggdes, först 2,5 meter och sedan den 5 meter Palomar teleskop som ställde färdig år 1949. När man observerade Mars genom dessa kraftigare teleskop såg de att kanalerna var bara en synvilla.

I rymdåldern
Under 1950-talet började rymdåldern. Kraftiga raketer utvecklades och sedan blev det möjligt att skicka sonder till andra världar. År 1976 kom rymdsonden Viking fram till Mars och hamnade för första gången på planetens yta. Sonden bar tre experiment för att leta efter liv, men dessa hittade inga bevis. Under 1980-talet skickas rymdsonder längre bort – till planeterna Venus och Merkurius och till de så kallade gasjättarna, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. På Merkurius är ytan otrolig het. Där smälter bly. Trots att Venus kallas jords tvilling är livet där omöjligt också. Temperaturen på ytan är 450 grader och atmosfären består av koldioxid och giftiga gaser till exempel svavelsyra. Solsystemets två inre planeter är obeboeliga.

På yttersta jätteplaneterna är temperaturen för låg eftersom solen är för långt borta. Omkring dem finns kraftig strålning och tyngdkraften är så stor att levande varelser skulle plattas. Men runt Jupiter och Saturnus kretsar ismånar och där är liv kanske möjligt. Runt Jupiter kretsar ismånen Europa. Dess yta är täckt av is, man tror att den kan flyta på ett hav bestående av vanlig vatten. Ytan är mycket kall men månen värmes upp av tidvattenkraft orsakad av jätteplanen i närheten. Kanske finns det liv i Europas hav under den tjocka islagren. Kanske simmar valar i havet. Vem vet? Forskare vill skicka rymdfartyg och försöka lata vidare.

Den lilla ismåne Enceladus kretsar runt Saturnus. Månen är bara 500 kilometer diameter. Igen är ytan är täckt av tjock is med vanlig vatten under isen, och igen kanske finns det liv där också. Saturnus största måne heter Titan. På ytan är temperaturen minus 180 grader och den är för kall för levande varelser. Men Titan har en tjock atmosfär och på månen hittas många organiska ämnen. En dag kanske kommer liv att bo där.

SETI
Det finns olika sätt att leta efter liv. Man kan söka utsändningar skickade av intelligent liv. Det här är anledningen till det så kallade ”SETI program”. SETI betecknar ”Search for Extra Terrestrial Intelligence” det betyder leta efter intelligent liv utanför jorden. Sedan många år sedan har man lyssnat på radion och letat efter signaler som kan vara intelligent livstecken. Resultat var att pulsarer upptäcktes, men ingen intelligent liv.

Exoplaneter
Nyligen har astronomer upptäckt exoplaneter som kretsar runt stjärnor långt borta från jorden. Ibland kan astronomer se exoplaneter direkt genom kraftiga teleskop, särskilt rymdteleskopet ”Hubble” men det är ovanligt. Oftast kan man se planetens bevis genom att analysera stjärnans spektrum. Om spektrumet ändras periodisk kan man konstatera att en eller några planeter kretsar runt stjärnan. Men spektrumet kan visa också om det finns möjlighet att planeten är beboelig. Levande varelser släpper ut betecknande gaser till exempel koldioxid och syre, som påverkas stjärnans ljus och det kan upptäckas genom spektralanalysen. Sådana gaser är livs underskriften. Men man kan inte säga vilket slags liv som bor dar. Kanske är det bara enkla bakterier men kanske bor där en mycket avancerad civilisation. Man kommer aldrig att veta.

Inga kommentarer:

Västlänken - the chaos begins

Next week come the first major disruptions due to Västlänken. Major alterations to Gothenburg’s tram services are always a feature of the su...