torsdag 28 augusti 2008

Vad är jordvärdeskatt?

Den här försök till översättningen är baserad på ”What is Land Value Taxation” som kan hittas här. Tyvärr är den felaktig eftersom min Svensk är hemskt dåligt. Om du kan hjälpa med att kontrollera, kan du kontakta mig på henry.bn{at}googlemail.com. Tack.

Jordvärdeskatt är en sätt genom att regeringen får intäkter genom en årlig skatt pǻ årshyrans värde av jord. Jorvärdeskatten ersätter nuvarande skatter. Det är inte en skatt till. Det är en enkel sätt som kan användas för att lätta många stora sociala och ekonomiska problem till exempel transportproblemet, bostadsproblemet, arbetslöshet, fattigdom osv. Hur går det till?

Varje områdes värde ska vara mätas ganska ofta – till exempel en gång om året och åtminstone varje femte år. Skatten måste betalas en gång om året. Summan räknas av en bråkdel av områdens värde. Det beror inte på ytan.

”Jord” betyder bara landområdet, utan bebyggelse. Allt ignoreras: byggnader, vägar och avlopp inom området, grödor och odlade trä. Var det gäller systemet räknas att en tomt i mitten av en rad villor har samma värde som alla andra tomterna som har byggts upp.

Värdet är det aktuella marknadsvärdet som inte är ett godtyckligt antal räknas ut av en funktionär. Värdet inte heller är försäljningspriset. Värdet är årshyran, som beror, givetvis, på vilket byggnadstillstånd det gäller på detta området. Om tillståndet andras, sedan andras värdet alltså. Skatten betalas av ägaren eller delas ut emellan ägaren och hyresgästerna eller arrendatorerna.

Jordvärdskatten måste introduceras småningom. Nuvarande skatterna sänkes och jordvärdeskatten infördes samtidigt.

Fördelar...

ETT NATURELL SÄTT GENOM ATT REGERINGEN FÅR INTÄKTER
Alla markar bidrar till regeringen och kommun. Resultatet är att nuvarande skatterna som skadar ekonomi kan sänkas och även avskaffas.

STARKARE EKONOMI
Om människors arbete, tillverkning, byggnader och fabriker taxeras, blir ekonomi hårt straffas. En stor del av arbetsgivares omkostnader består av skatt. Arbetskostnader är höga på grund av skatt även om arbetstagaren är lågavlönade. Det gäller nu även för regeringen som tvingas att skaffa skatt och betala ut skatt samtidigt. En av resultaten är arbetslöshet. Tillverkning flyttas ofta till tredje världsländer för att slippa höga arbetskostnader, även skatten. Framåtanda och duktiga blir modfälld. Under nuvarande skattesystemet, män som gör ingenting betalar ingenting, och män som arbetar bestraffas av skatt. Däremot, om sådana skatter avskaffas, blir ekonomi starkare. Jordvärdeskatten betalas oavsett. Resultatet är att arbetare och affärsmän inte blir straffas av systemet. Arbetslöshet och bidragsberoende minskas och regeringen sparar mycket pengar.

BRA FÖR MARGINALA OMRÅDER
Glesbefolkda område har stora problem med sina ekonomi eftersom alla varor måste transporteras lång bort ifrån. Resultatet är att varor blir ofta dyrare och en stor del av priset består av skatt. Där, kostar det mer att tillverka varor. I sådana område finns det också dåliga vägar, kollektivtrafik, täckning av mobilnätet, osv. Under nuvarande skatter, tillverkare och affärsmän betalar samma skatt som dem i den största städer trots att de får sämre infrastruktur. Resultatet är att i dessa område blir affärer drabbas av skatt. Eftersom finns jordvärden låg i glestbefolkada område, i sådana delar av landet bli jordvärdeskatten alltså låg. Systemet skapar legala skatteparadis precis var de finns störst brist och regeringen förlora ingenting.

JORDEN ANVÄNDAS MER EFFECTIVT
Jordvärdeskatten måst betalas oavsett jord användas eller nej. Om ägare inte vill dra nytta av sin jord, måste de sälja eller hyra den ut till någon som har bruk för den för att betala skatten.

STÄDER SPRIDER SIG UT INTE SÅ MYCKET
Eftersom skatten måste betalas oavsett jord användas eller nej, jordägare i stora städer vill inte hålla värdefulla tomtar, särskilt i centrala lägen. Om det finns byggnadslov, bygges tomterna upp snabbt. Om det finns inte byggnadstillstånd, regeringen förlora pengar, därför har regeringen incitament att vara effektiv med planeringsystemet.

BYRÅKRATI MINSKAD
Det nuvarande skattesystem är otroligt komplicerad. Det kostar både regeringen och arbetsgivare mycket en förmogenhet bara att administrera. Skattsystemet själv kostar 5% av Storbritanniens Bruttonationalprodukt. Däremot är jordvärdeskatten extremt enkel. Likadana system som det gamla Britanniska ”rates” systemet kostade bara 0,5% av intäkten. Jordvärdesskatten behöver inga komplicerade blanketter som måste fylles i. Med hjälp av moderna dator-baserade geografiska informationssystem är det lätt att uppdatera värdeslistan och kadaster.

INGA SKATFEL
Enligt Skatteverket, år 2007 har beräknats det total skattefelet till 133 miljarder kronor vilket motsvarar ca 5% av BNP eller 10% av den fastställda skatten, varav 66 miljarder av det totala skattefelet står av svartarbetet; det största del av svartarbete ligger på mikroföretag. Det är omöjligt att slippa jordvärdeskatten, eftersom kan jord inte döljas eller flyttas till en skatteparadis, inte heller kan man skicka jord halv vägs runt jordens klotet med ett musknäpp.

EKONOMISKA UPPSVINGAR OCH NEDSVINGAR FÖRHINDRAS
Jordspekulation är den viktigaste orsaken till ekonomiska svingar. Uppsvingar börjar när bankar lånar ut för mycket pengar för att köper jord, eftersom bankar tror att jordpriset alltid ska öka. Det själv gör jordpriset öka och en prisbubbla utvecklar sig. Slutligen blir priser omöjligt högt och bubblan brister. Sedan går priser plötsligt ner. Bankerna och jordköparna förlorar förmogenheter, och ekonomi drabbas av lågkonjunktur. Den kan fortsätter några år, innan uppsvingen börjar igen. Om det gäller jorvärdesskatt, sådan jordspekulation är aldrig lönt, alltså är lågkonjunkturer och högkonjunkturer minskad.

JORDVÄRDESKATT KAN INTE SKICKAS VIDARE
Jordvärdeskatten kan inte skickas vidare. Konkurrens betyder att affärsmän kan inte höga priser på grund av jordvärdeskatten. Även nu betalar företag på olika belägenheter olika hyran men de kan inte ber olika priser för samma varor. Hyran är högre i bra belägenheter eftersom mera kunder går förbi och affärer säljer mera varor. Om hyresgästen eller arrendatorn betalar redan den hela marknadsvärds hyran, så kan de inte betalar mer i alla fall.

SYSTEMET ÄR ETABLERAT OCH VÄLKÄNT
Systemet är ganska vanligt och gillas särskilt i delar av Australien och USA; där fungerar systemet bra och effektivt. Eftersom systemet är baserad på årshyran, jordvärdeskatten är likadant Brittiska ”Business Rates”, fastän enklare.

ÄR DET RIMLIGT OCH RÄTTVIST?
Det finns en stor skillnad emellan jord, och tillverkade varor och tjänster. Jord kostar ingenting att tillverka. Givetvis är jord inte allt tillverkad. Om överallt i landet fanns det lika mycket och lika bra jord som alla längtade efter, skulle jord ha noll värde. I verklighet, blir jord begränsad eftersom människor behöver den för boplatser, för att odlar grödor, för arbetsplatser, för affärer, för fritidsaktiviteter och så vidare. Betydelsen är att jordsvärd skapas helt av samhället och inte av individuell ansträngning. Sådant värde tillhör samhället. Däremot tillhör individer alla som produceras av individuell ansträngning. Om jordvärdeskatten ersätter nuvarande skatter kan individer befrias så att de kan spendera sina förtjänster som de helst. Det är en grundläggning av frihet.

Somliga jord är bättre än annat jord på grund av sin plats eller fruktbarhet, alltså får olika jord, olika värde. Kravet för den bäste jord ger den dessa högsta värde; det betyder att man betala högsta hyran för den.

Jordvärdeskatten är baserad på politiska filosofien att bör ha äganderätt till det de själva skapar, men att naturtillgångar, främst jord och mark, tillhör alla människor, eftersom kravet kommer från helt samhället. Jordvärdeskatt är en betalning för tjänster mottagna. Alltså är den rimligt och rättvis.

27-8-2008

Link to original English text.

3 kommentarer:

Unknown sa...

This is very interesting, could you post an English Translation. I had to use Google Translate, which was not ideal.

Physiocrat sa...

How on earth did you find this in Swedish? The link to the original English text is here. There is also a decent Swedish translation available on the same website, här

Physiocrat sa...

How on earth did you find this in Swedish? The link to the original English text is here. There is also a decent Swedish translation available on the same website, här

Brexit row over brand protection

As part of the acrimonious Brexit negotiations, there is a row over protected product names such as Melton Mowbray pies and whiskies general...