tisdag 8 december 2009

Lesbiska biskoper i Svenska Kyrkan

Man säger att en biskop i den svenska kyrkan blev den första lesbiska biskopen i världen. Men det kan inte vara sant. Det finns redan en biskop i Lesbos - den är faktiskt den grekiska ortodoxa biskop Metropolitan Iakovos III.

1 kommentar:

Symeon sa...

med västsvenskt språkbruk (vilket i detta fall är äldre bruk i övriga landet också) så är hon ändå den första lesbiskA "biskopen" - Iakovos III är den ende lesbiskE biskopen (om det inte finns fler stift på Lesbos). -a är feminin adjektivändelse på bestämd form (används även för ickemänskliga varelser/ting), medan -e är maskulin (används alltid för män). Utomvästsvenska hedningar glömmer ofta denna regel, men det sticker i ögonen på oss som pratar riktig svenska. Det finns till exempel ett tv-program som gick i somras som hette "den arga snickaren" vilket är helt fel eftersom personen i fråga var man. Hade de som hittat på titeln kunnat svenska hade programmet hetat "den arge snickaren".

Den glade bagaren - man
Den glada cyklisten - kvinna
Den glada hunden - vilket kön som helst
Det glada trädet - könlöst

***

Men visst - för ickevästsvenskar är det du skriver klart fyndigt :)

Remainers: lovers blind to the faults of the beloved

Remainers are like lovers who are blind to the faults of the loved one, even when these faults are expensive habits which can kill. How is ...