tisdag 8 december 2009

Lesbiska biskoper i Svenska Kyrkan

Man säger att en biskop i den svenska kyrkan blev den första lesbiska biskopen i världen. Men det kan inte vara sant. Det finns redan en biskop i Lesbos - den är faktiskt den grekiska ortodoxa biskop Metropolitan Iakovos III.

1 kommentar:

Symeon sa...

med västsvenskt språkbruk (vilket i detta fall är äldre bruk i övriga landet också) så är hon ändå den första lesbiskA "biskopen" - Iakovos III är den ende lesbiskE biskopen (om det inte finns fler stift på Lesbos). -a är feminin adjektivändelse på bestämd form (används även för ickemänskliga varelser/ting), medan -e är maskulin (används alltid för män). Utomvästsvenska hedningar glömmer ofta denna regel, men det sticker i ögonen på oss som pratar riktig svenska. Det finns till exempel ett tv-program som gick i somras som hette "den arga snickaren" vilket är helt fel eftersom personen i fråga var man. Hade de som hittat på titeln kunnat svenska hade programmet hetat "den arge snickaren".

Den glade bagaren - man
Den glada cyklisten - kvinna
Den glada hunden - vilket kön som helst
Det glada trädet - könlöst

***

Men visst - för ickevästsvenskar är det du skriver klart fyndigt :)

Swansea Bay barrage dropped

This project sounds like one of those environmentally friendly schemes which is almost certainly just the opposite. Just a few of the doubts...