söndag 14 september 2008

Hur mår kvinnor efter aborter/ How do women feel after abortions?

I came across this on Facebook and reproduce it here.

Från 1 januari 1975 och fram tills idag har det utförts drygt
1 100 000 aborter i Sverige. Motsvarande siffra för hela världen är över 1 miljard. Hur förstår man något sådant? Kanske är det nödvändigt att höra berättelser från män och kvinnor som varit med om aborter för att kunna få en inblick i hur hundratusentals män och kvinnor i Sverige mår idag.

From January 1975 to date there have been over a million abortions in Sweden and over a billion worldwide. How can anyone understand such a thing? Perhaps it helps to hear accounts from men and women themselves who have been involved in abortions in order to gain an insight about how hundreds of thousands of people in Britain feel today.

Besök gärna två nya bloggar som startats de senaste månaderna, den ena till och med för bara några dagar sedan. Om du börjar att läsa blogginläggen bakifrån, med det äldsta inlägget först, är det svårt att sluta.

Have a look at two new blogs which have been started in recent months, one of them only a few days ago. If you begin to read the blog entries, starting with the oldest, it is hard to stop.

Bloggen ”En abort” http://enabort.blogg.se/

Den helt nya bloggen ”En abort” startades av en 28-årig kille vars flickvän gjorde abort för bara några dagar sedan. Utdrag ur en bloggartikel:

The blog was started by a 28 year old man whose girlfriend had an abortion just a few days previously. Here is a quotation from it.


”Hej alla läsare. Jag skrev inte igår då vi inte mådde så bra efter det som hände igår, vi var där innan 7 och hon fick sina piller en kvart senare. Hon tyckte det var jobbigt och ville ta sina piller själv, men hon klarade inte det och blev väldigt ledsen. Så hon fick hjälp med att ta sina piller och jag var tvungen att gå ut och vänta medans dom blev klara.”

"Hallo, all readers. I did not write yesterday as we did not feel so good after what happened, it was before 7 o'clock and she received her tablets a quarter of an hour later. She thought it was tough and wanted to take her medication herself, but she did not manage that and become very unhappy. So she needed help with taking the medication and I was forced to go out and wait for it to be done."

* Bloggen ”Om min abort” http://omminabort.blogg.se/

Bloggen ”Om min abort” skrivs av en ung tjej som gjorde en abort i juli 2008, en dag hon beskriver som ”den värsta dagen i mitt liv”.

This blog was written by a young woman who had an abortion in July 2008, a day she writes of as "the worst day in my life."

Utdrag ur hennes blogg: ”Han vet hur dåligt jag mår, och han vet att jag bara behöver 1minut, jag behöver prata med honom efter allt som hänt, jag vill bara avsluta allt. För jag behöver ett avslut. Men inget jag säger eller gör spelar någon roll, han bryr sig bara om sig själv… Jag önskar att jag inte lyssnat på honom och behållit min bebis!”

Extract from her blog: "He knows how dreadful I feel and he knows that I just need a minute, I need to talk with him after all that happened, I just want to resolve things. For I need to bring things to a resolution. But nothing I say or do makes any difference, he only cares about himself... I wish I had not listened to him and had kept my baby."

Inga kommentarer:

Västlänken - the chaos begins

Next week come the first major disruptions due to Västlänken. Major alterations to Gothenburg’s tram services are always a feature of the su...