torsdag 16 juni 2022

Västtrafiks virtue signalling for Pride month

Regnbåge flaggar på fordon. Behövs inte. De retar upp folk i onöd, särskilda muslimer för att det går emot sina tro. Det finns tillräckliga regnbåge och flaggor och varianter i stan under Pride månad. Det skulle bli bättre att lägga er uppenbarliga bristande resurser och pengar till rengöring av GS spårvagnars smutsiga ytor med hänsyn till de ljusmålade ytor övanpå fönster. Och att fixa nummerskyltar.

Svar från Västtrafik

ack för att du hörde av dig till oss på Västtrafik! Att ställa sig bakom budskapet om allas lika värde är en självklarhet för oss. Alla ska känna sig välkomna i kollektivtrafiken. Genom att flagga tar vi ställning för det färgerna symboliserar – inkludering och mångfald. Västtrafik står bakom West Prides vision om en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering. Om du har en specifik klagomål på nogon buss som inte funkar eller är trasig kan du såklart återkomma till oss med en specifik tur det gäller på och vi kollar närmare på det. Skulle du ha någon annan fundering så är du varmt välkommen att återkomma. Jag önskar dig en fin dag!

 Mitt Svar

Tack för svaret. Att ställa sig bakom rättvishet är en självklarhet för oss alla - som individer och genom den politiska processen. Västtrafiks uppgift är att driva stadens offentlig transport system i det effektivaste sätt och att lägga alla begränsade resurser till detta mål. Att blanda ihop de två retas upp folk och slösas resurser bort.

Inga kommentarer:

Västtrafiks virtue signalling for Pride month

Regnbåge flaggar på fordon. Behövs inte. De retar upp folk i onöd, särskilda muslimer för att det går emot sina tro. Det finns tillräckliga ...